Sygemeldt med stress

At være sygemeldt med stress er ofte en mærkelig oplevelse, som ikke ligner noget, man har prøvet før. Det kan føles, som om alle de normale rammer og regler er tilsidesat, og man befinder sig i et ukendt og dystert tomrum. Den daglige struktur og indhold, som arbejdet har givet dit liv, er fraværende. Dit daglige sociale netværk – kollegerne på din arbejdsplads – er fraværende. Følelsen af retning, mening og af at spille en vigtig rolle – som arbejdet kan give os – mangler pludselig også. Det får mange til at opleve følelser som uro, angst, meningsløshed, sorg, kedsomhed. Men samtidig måske også en stor lettelse over at være kommet væk fra arbejdets krav, tempo og pres.

 

Ikke to stresssygemeldinger er ens, ligesom alle stressramte har deres unikke baggrund og historie. Alligevel kan der være nogle følelser, tanker og kropslige fornemmelser, der viser sig på bestemte tidspunkter i sygemeldingen – altså nogle mønstre i symptomerne. Man kan dele sygemeldingen op i tre faser, som man som stressramt ofte - men ikke altid - går igennem, og hvor hver fase kalder på forskellige ting. For hver af de gode råd nedenfor kan du i bogen Førstehjælp til Stressramte finde konkrete vejledninger og værktøjer til, hvad du kan gøre.

 

1.     Chok og frustration – den første del af sygemeldingen

 • Skab ro omkring dig selv
 • Sørg for psykologisk førstehjælp til dig selv
 • Fortæl din historie og få bearbejdet chokket
 • Lav et skjold, når dit psykologiske forsvar er gået i stykker
 • Acceptér og giv plads gråd og tristhed, og andre følelser der kan overmande dig.

2.     Tristhed, udmattelse og accept – den midterste del af sygemeldingen

 • Skriv dagbog
 • Lav og følg et dagsprogram
 • Vær opmærksom på, hvad der belaster dig
 • Dyrk aktiviteter der giver dig ro i sind og krop
 • Øv dig i at være, i stedet for at gøre
 • Dyrk yoga og mindfulness
 • Brug naturen hver dag


3.     Nye perspektiver og tilbage på sporet – den sidste del af sygemeldingen

 • Det første besøg på arbejdet
 • Forbered din opstart sammen med din lederMange stresssygemeldte er i tvivl om, hvordan de skal være sygemeldt, og hvad de skal bruge deres dage på. Derfor kan det være hjælpsomt at lave et enkelt dagsprogram, hvor aktivitet balanceres med hvile og restitution, og hvor gåture er tænkt ind som en daglig aktivitet.

Nedenfor finder du et eksempel på et dagsprogram for en stresssygemeldt.