Efter sygemeldingen


Under en stresssygemelding kan det være svært at vurdere helt præcist, hvornår du er klar til at gå på arbejde igen, og det kan føles som et pres at skulle beslutte et tidspunkt – for hvad er det rigtige tidspunkt, og hvad er konsekvenserne, hvis du kommer tilbage for tidligt?

 Nogle sygemeldinger varer ganske få uger, mens andre strækker sig over flere måneder og måske endda mere end et år. Der er store individuelle forskelle på, hvor lang den optimale sygemelding er. Nogle har brug for en kort periode derhjemme, mens andre har gavn af en længere sygemelding. Nogle er sygemeldt for længe, og får det sværere og sværere ved at vende tilbage til arbejdspladsen. Forskningen på området er desværre ikke entydig i sine konklusioner, og derfor findes der ikke klare og vedtagne retningslinjer for, hvad der fungerer bedst.

Det er sikkert ikke dit ansvar alene at beslutte, hvornår du er klar til at vende tilbage - ofte vil både leder, jobcenter, læge og arbejdspladsen have indflydelser herpå. Men du kan selv overveje din parathed, ved at se på figuren nedenfor - hvilken gruppe kan du genkende dig selv i?

For at få en så god opstart som muligt efter en stresssygemelding - og for at forebygge at du udvikler stress igen, kan du bruge nedenstående gode råd. For hvert råd kan du i bogen Førstehjælp til Stressramte finde konkrete værktøjer og beskrivelser af, hvordan du kan gribe det an.

  • Lav en plan for din tilbagevenden sammen med din leder
  • Aftal og afhold opfølgningsmøder med din leder
  • Overvej hvilken rolle dit arbejde skal spille for dig fremover
  • Beslut dig for, hvad der er vigtigt i dit liv, og hvordan du bedste kan prioritere det
  • Vær opmærksom på din brug af elektroniske medier
  • Prioriter bevægelse og motion i hverdagen
  • Lav nogle simple spilleregler for dit hverdagsliv, som forebygger stress
  • Hold et ugentligt møde med dig selv, hvor du gør status og planlægger
  • Pas på at du ikke sidder fast i rollen som stressramt
  • Lær af dit stressforløb
Nedenfor ser du et eksempel på en plan for tilbagevenden efter en stresssygemelding, som du måske kan bruge som inspiration. Det vigtige er, at planen tilpasses med både arbejdstid og -type i forhold til din kunnen.