Til ledere og organisationer

Stress er i dag en udfordring og et problem som de fleste ledere og organisationer er tvunget til at forholde sig til. Over de sidste 10-15 år har mange organisationer fået styr på, hvordan man håndterer stresssygemeldinger og har fået indarbejdet stresspolitikker med værktøjer og processer til at få medarbejdere godt tilbage efter en sygemelding.  Interessen for at forebygge er nu stigende: Hvad kan vi gøre som organisation for at undgå at medarbejderne bliver sygemeldt? 

Hvad enten vi taler forebyggelse eller håndtering er stress, er det vigtigt at vi arbejder ud fra forståelsen af, at stress er et komplekst fænomen, der involverer både den enkelte medarbejder, teamet, ledelsen og lederen, samt organisationen. Når vi aktiverer alle niveauer i IGLO-modellen, får vi de bedste og mest bæredygtige resultater med arbejdet med at forebygge og håndtere stress.

Stress, produktivitet og trivsel er fænomener der hænger uløseligt sammen. Når vi er stressede, fungerer vores eksekutive funtioner - vores 'arbejdshjerne' - og vores sociale kompetencer dårligere, og dermed er vores arbejdsevne under pres. Og når vi ikke kan løse vores opgaver tilfredsstillende, har det stor effekt på vores trivsel og arbejdsglæde. På den måde bliver arbejdet med forebyggelse af stress ikke bare et spørgsmål om at undgå stress, men rent faktisk et spørgsmål om, hvordan vi som ledere kan skabe de bedste forudsætninger for at medarbejdere kan skabe gode resultater på den bedst mulige måde. 
Med andre ord handler forebyggelse af stress dybest set om god og nærværende ledelse.

Stop Stress - håndbog for ledere

Som leder i dag er stress blevet en udfordring og en ledelsesopgave man støder på før eller siden. Langt de fleste ledere vil på et tidspunkt opleve at en medarbejder bliver ramt af stress, og måske skal sygemeldes. I bogen Stop Stress - Håndbog for ledere (Klim, 2016) kan du læse mere om, hvordan du som leder eller I som organisation kan forebygge og håndtere stress.


Du kan også kontakte os, hvis du vil drøfte hvordan du som leder eller I som organisation kan gribe arbejdet med forebyggelse og håndtering af stress an.