Førstehjælp til dig der går på arbejde med stresssymptomer

Langt de fleste af os vil opleve stress i forskellig grad i løbet af vores arbejdsliv – ligesom vi i andre perioder føler os godt tilpas i vores arbejde, stimulerede af det eller måske keder os. At gå igennem et arbejdsliv uden at opleve udsving i trivsel og arbejdsglæde er ikke et realistisk scenarie, da arbejdet spiller en vigtig rolle for de fleste og derfor har stor indvirkning på vores følelser. Vi bliver begejstrede, når noget lykkes, og nedslåede, når ting går i vasken. Derfor er det også naturligt, at stresssymptomer i perioder kan fylde noget som reaktion på særlige omstændigheder og pres. Vi vil i nogle perioder være fint i stand til at håndtere vores stresssymptomer, mens det i andre perioder er mere vanskeligt. 

Du kan betragte stresssymptomerne som advarselssignaler, der fortæller dig noget om en ubalance mellem de krav, du oplever, der bliver stillet til dig, og de ressourcer, du oplever at have til rådighed. Spørgsmålet er så, om denne ubalance er konstant eller blot et forbigående fænomen. Som rettesnor kan det være en god ide at gøre noget aktivt ved sin situation, hvis stresssymptomerne har en negativ effekt på din arbejdsglæde og arbejdsevne over en vis periode.

Du kan bruge figuren til højre til at reflektere over, hvad der er i spil for dig?

Her finder du nogle gode råd til, hvordan du kan skabe en bedre balance, når du går på arbejde med stresssymptomerne. Alle punkterne nedenfor finder du uddybet med værktøjer og konkrete vejledninger i bogen Førstehjælp til Stressramte.
 • Tal med din leder om hvordan du har det
 • Tal med din leder om prioriteringen af dine opgaver
 • Skab en god struktur i din arbejdsdag
 • Fokuser på din kerneopgave
 • Skab klarhed - hvad er kravene og succeskriterierne i dit arbejde?
 • Bed om feedback
 • Undersøg hvordan du tidligere har håndteret problemer og svære perioder i dit liv
 • Lyt til dine fysiske behov
 • Hold pauser fra arbejdet
 • Få hvile, selv om du ikke kan sove
 • Udfordr din følelse af at være uundværlig
 • Fokuser på de ting, du kan gøre noget ved
 • Opsøg kontakt med dine bedste kolleger
 • Slut arbejdsdagen af på en god måde
 • Prioriter livet udenfor arbejdet
 • Gør noget, før du bryder sammen og bliver sygemeldt